W ramach porozumienia między Powiatem Gdańskim a Gminą Suchy Dąb zakończono realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2224G przy ul. Gdańskiej w Suchym Dębie”. Łączna długość chodnika wyniosła 596m.
Koszty realizacji w/w przedsięwzięcia w 50% sfinansował Powiat Gdański, a Gmina Suchy Dąb dołożyła drugie 50%.
Do całkowitego zrealizowania zadania pozostało jeszcze kilka prac „kosmetycznych”, które zostaną wykonane wiosną 2009r.
Realizacja tej inwestycji pozwoliła na poprawę bezpieczeństwa dorosłych i dzieci uczęszczających do szkoły, jak i poprawę estetki wsi.


/-/ Zdzisława Zawisza
z-ca wójta