Koźliny były tegorocznym laureatem konkursu „Piękna Wieś 2008” zajmując II lokatę. Nagrodą w konkursie oprócz pucharu i dyplomu była kwota 25 000,00 PLN.
Kwota ta pozwoliła na poprawę wizerunku wsi i jej estetyki oraz dała możliwość wykorzystywania świetlicy wiejskiej na podwyższonym standardzie.
Wykonano alejkę spacerowo-wypoczynkową w centrum wsi, która została wyłożona kostką brukową wraz z obrzeżami. Na wiosnę zostaną postawione ławeczki parkowe wraz z koszami i stojakami na rowery. Dodatkowo zaadoptowano teren przy oczku wodnym.

Wykonano także remont świetlicy wiejskiej. Remont polegał na adaptacji jednego pomieszczenia na chłodnię. Zamontowano agregat chłodniczy wraz ze specjalistycznymi drzwiami oraz dokonano renowacji pomieszczenia zgodnie z wymogami.

 

Dodatkowo zaadoptowano jedno z pomieszczeń na toalety. Wykonano trzy toalety(w tym jedna dla osoby niepełnosprawnej) wraz z zamontowaniem armatury sanitarnej. Zakupiono i zainstalowano pojemniki na ręczniki papierowe i kosze na odpady.

 

Nadto zakupiono blat granitowy w celu zmontowania stołu kuchennego (przemysłowego) do kuchni świetlicy wiejskiej, spełniającego wszelkie potrzeby osób korzystających z działalności kuchni w tym zakresie.


Wszystkie prace remontowe wraz z instalacją armatury sanitarnej wykonano w ramach własnych Urzędu Gminy.
       W tym miejscu ogromne podziękowania należą się p. Antoniemu Ciunowiczowi- sołtysowi wsi Koźliny i jego mieszkańcom, którzy bardzo zaangażowali się w realizację tego przedsięwzięcia. Pan sołtys stanął na wysokości zadania, doglądając osobiście wszelkich prac remontowych jak i monterskich. Jednocześnie sam niejednokrotnie wykonywał niezbędne prace fizyczne , wykorzystując przy tym swój sprzęt.
       Dziękujemy za zaangażowanie, widoczne efekty pracy i życzymy dalszych sukcesów.


/-/ Zdzisława Zawisza
z-ca wójta