Uczniowie oraz Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie  zaangażowali się w  organizację obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI), który w tym roku przypadł na dzień 9 lutego 2021, jednakże działania zaplanowano na cały luty oraz marzec 2021.

Celem całej akcji jest promowanie pozytywnego wykorzystania sieci, co w kontekście konieczności długiego przesiadywania przed monitorami z powodu, chociażby nauki zdalnej i izolacji społecznej wydaje się szczególnie zasadne i potrzebne. Uznaliśmy zatem, że warto się włączyć. DBI jest inicjatywą organizowaną na skalę nie tylko krajową, ale i europejską.

W ramach obchodów działo się u nas sporo. Dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa w sieci, spotkały się online z policjantem, który opowiedział o cyberprzemocy, jak również same tworzyły plakaty, prezentacje, filmiki, prace 3D, mapy myśli i liczne prace wieloma technikami jako wspólny mianownik przyjmując bezpieczeństwo w sieci. Ograniczała nas jedynie wyobraźnia, było zatem ciekawie. W akcji wzięły udział zarówno przedszkolaki, zerówkowicze, jak i starsze klasy, łącznie z klasą ósmą. Jesteśmy więc pewni, że w naszej szkole i przedszkolu nie ma już nikogo, kto nie słyszał o bezpieczeństwie w sieci.

Karolina Mazur