Wójt Gminy Suchy Dąb oferuje do sprzedaży:

Samochód dostawczy LUBLIN

- nr rej  GAO 8070

- rok produkcji  1998

- ubezpieczony do 29.12.2012 r.

- zarejestrowany do 27.03.2013 r.

- stanowiący własność Gminy Suchy Dąb.

Cena: 3500 PLN BRUTTO, (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

Osoby zainteresowane zakupem wyżej wymienionego pojazdu, proszone są o składanie ofert z ceną zakupu w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie w terminie do 14.12.2012 r.

Nabywca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży i jest obowiązany do zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniu zapłaty.

Forma zapłaty na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pszczółkach nr  97 8337 0001 0000 1690 2000 0006

Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania pojazdu do oględzin oraz udzielania informacji o sprawności technicznej pojazdu jest Pan Piotr Cichorz tel. 602 196 746


Wójt Gminy Suchy Dąb

/-/ Barbara Kamińska