Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski
serdecznie zaprasza
beneficjentów osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013,
tj. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe,
osoby fizyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego
do udziału w ogólnodostępnej konferencji na temat podejścia Leader,
która odbędzie się dnia 17 września 2008 r. (środa) o godz. 11:00 w Sali Okrągłej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku,
przy ul. Okopowej 21/27.
Kartę zgłoszenia oraz wszelkie informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej
www.dprow.woj-pomorskie.pl,
a także pod nr tel. 058 32 61 778 oraz 058 32 61 390.


Zobacz:

Karta zgłoszeniowa
Program konferencji