Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Osiczanie”
od 1.07.2010r. realizuje projekt
pn. „Piękno natury bliżej mieszkańców”
dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Organizacji Grantowej w Pruszczu Gdańskim.
          W lipcu  rozpoczęły się pierwsze działania. Odbyło się spotkanie organizacyjne członków stowarzyszenia, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, członków Rady Sołeckiej w celu realizacji harmonogramu  działań. Uprzątnięto pobocze drogi gminnej na odcinku 150m, wykoszono chwasty oraz przystrzyżono trawę. Uporządkowano nieużytek drogi gminnej na odcinku 75 m (szerokości ok. 8 m).Wykarczowano krzaki, wycięto chwasty, wykonano pielęgnację koron drzew, usunięto suche gałęzie, spróchniałe konary i korzenie drzew. Zaadaptowano wewnętrzną drogę gminną jako miejsce  służące mieszkańcom do  bezpiecznego spacerowania z dala od ruchliwej drogi powiatowej.
          Na początku sierpnia rozpoczęto prace porządkowe przy placu zabaw dla dzieci. Uprzątnięto „górę ziemi”, składowanej po wykopkach buraków z ubiegłych lat, zasiano trawę oraz przygotowano miejsce pod altanę – wiatę/ułożono płytki  pozyskane z Urzędu Gminy w Suchym Dębie w celu utwardzenia podłogi/, wkomponowano wcześniej wykonany przez mieszkańców  stół i ławy. Następnie zamontowano  altanę, obok placu zabaw dla dzieci. Zakupiono 8 ławek.
          W międzyczasie pod opieką 2 nauczycielek, uczniowie z Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie, odbywały  próby do przedstawienia pod tytułem „Plon, niesiemy plon”.
          5 września odbył się festyn rodzinny - udał się znakomicie. Nie zawiodła nas pogoda, dopisały humory. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz członkinie Stowarzyszenia przygotowały słodkie przekąski, ciasto, kawę, herbatę. Odbyły się konkurencje sportowe dla dzieci - nagrody ufundowała firma Achilles z Cedrów Wielkich oraz firma Eksklusiv Sport z Gdańska. Odbyły się również rozgrywki w siatkówkę – panny kontra  mężatki. Dzieci oraz dorośli mogli spróbować sił na trampolinie. Grała muzyka, śpiewano karaoke, przy ognisku przygotowanym przez seniorów i młodzież, miło spędzano czas piekąc smakowite kiełbaski, zakupione przez Radę Sołecką  i Koło Gospodyń Wiejskich z Osic. Wszyscy uczestnicy festynu wracali do domów w pełni zadowoleni i usatysfakcjonowani. Żegnano się życzeniami: „oby jak najczęściej’.
          W ramach projektu - 26  września, odbędą się Wiejskie Dożynki. Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Suchym Dębie, zaprezentuje przedstawienie pt. „Plon, niesiemy plon”. Pod koniec września, mieszkańcy Osic będą sadzić krzewy i drzewa by poprawić, estetykę wsi oraz ją zazielenić. Odbędą się konkursy dla dzieci: plastyczny i literacki pt „Nasze drzewa”. Podsumowaniem projektu będą obchody „Święta drzewa” .W tym uroczystym dniu nastąpi rozstrzygnięcie konkursów, goście i mieszkańcy obejrzą montaż słowno-muzyczny pt.”Rośnijcie nam…”, przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół w Suchym Dębie pod opieką p. L. Surzyn. Oczywiście, każdemu z tych zdarzeń niezmiennie towarzyszyć będzie sympatyczna i radosna atmosfera.
          Pragniemy podziękować Wójtowi Gminy Suchy Dąb za pomoc rzeczową w postaci płyt chodnikowych, grantodawcom, Zarządowi Banku Spółdzielczego  w Pszczółkach z Panem Henrykiem Schulz na czele, firmie: Achilles z Cedrów Wielkich, Eksklusiv Sport, GKRPA w Suchym Dębie za dofinansowanie naszego projektu i wspieranie działań promujących ekologię i integrację mieszkańców. Systematyczna współpraca grantodawców ze Stowarzyszeniem świadczy o tym, że sprawy naszej lokalnej społeczności nie są im obce.
Zaangażowanie w realizację w/w działań mieszkańców Osic, jak zwykle przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.


 

Koordynator projektu
Jolanta Dombrowska