Data i godzina wydania: 08.06.2010 - godz. 11:10
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Warszawa

OSTRZEŻENIE  2010-06- 09
Wisłą przemieszcza się fala wezbraniowa. W ciągu najbliższej doby w Tczewie przewiduje się wzrost stanu wody powyżej stanu alarmowego.
Skutki: Niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, zagrożenie dla obszarów zalewowych, możliwość wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia.