Wisłą przemieszcza się fala wezbraniowa, w ciągu najbliższej doby stan wody będzie wahał się powyżej stanu alarmowego. Kulminacja fali znajduje się obecnie w rejonie Tczewa.
 
Wojewoda Pomorski wprowadził do odwołania zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe i międzywale na terenie województwa pomorskiego. Naruszenie zakazu podlegać będzie karze grzywny, na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń. Zakaz nie dotyczy: Policji Państwowej Straż Pożarnej, Wojska Polskiego, pogotowia ratunkowego, oraz innych służb publicznych wykonujących zadania związane z ochroną przeciwpowodziową oraz utrzymaniem wałów.
 
Wójt Gminy
Sławomir Kaźmierski