„(…) ślubujemy wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dbać o dobre imię klasy i szkoły, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, być dobrym Polakiem, godnie służyć Ojczyźnie”.

    W dniu 15 września 2014r. odbyło się Pasowania na Ucznia Klasy Ia i Ib Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie. Ta ważna uroczystość najmłodszych uczniów naszej szkoły odbyła się po raz pierwszy na Westerplatte. Dzieciom towarzyszyli najbliżsi - Rodzice i Dziadkowie oraz zaproszeni goście: Wójt gminy Suchy Dąb p. Barbara Kamińska, Dyrektor szkoły p. Aleksandra Lewandowska, Wicedyrektor szkoły p. Beata Traczyk, uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego wraz z opiekunem p. Mariolą Twardowską oraz wychowawcy klas pierwszych.

    Było to ogromne wydarzenie dla dzieci, tym bardziej, iż ceremonia odbyła się w obecności Żołnierzy Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historii działającej przy Hufcu Gdańsk - Śródmieście we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

     Pierwsza część uroczystości miała miejsce na Cmentarzyku Poległych Obrońców Westerplatte. Nastąpiło wprowadzenie warty wojskowej, złożenie kwiatów i znicza przez dzieci, złożenie hołdu przez poczet sztandarowy oraz uczczenie pamięci poległych żołnierzy minutą ciszy. Następnie udaliśmy się na plac pod Pomnik Obrońców Wybrzeża. Tam w obecności warty honorowej, sztandaru i przybyłych gości, odświętnie ubrane dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Następnie Pani Dyrektor dużym ołówkiem pasowała przejętych pierwszoklasistów na ucznia Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie.  Na pamiątkę tak ważnej uroczystości, uczniowie otrzymali z rąk wychowawców pamiątkowe dyplomy, a rodzice wręczyli swoim pociechom słodki „rożek obfitości”.

     Po części oficjalnej dzieci zwiedziły ruiny Koszar oraz Wartownię nr 1, jedyny ocalały obiekt militarny byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Zadawały pytania, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi i mogły zrobić sobie zdjęcie z żołnierzem.

     Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek przygotowany przez kucharza polowego, który przyrządził dla nas pyszną grochówkę. A przed odjazdem, uczniowie zaśpiewali gromkim chórem piosenkę “Jestem uczniem pierwszej klasy” i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

     Dziękujemy wszystkim Gościom za towarzyszenie dzieciom w tak pięknej uroczystości, Rodzicom za pomoc w organizacji wspólnego wyjazdu, a Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w nauce  i samych wspaniałych chwil w szkole.

Wychowawca klasy Ia- Aneta Szostak

Wychowawca klasy Ib – Monika Tarasiuk