Protokół z Powiatowego podsumowania konkursu – Piękna Wieś 2008 na terenie powiatu gdańskiego.


Zgodnie z regulaminem wojewódzkiego konkursu „Piękna Wieś” organizowanego przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, komisja w składzie:

  • Grzegorz Lipiński – Przewodniczący Komisji,
  • Lucyna Jachym – Członek Komisji,
  • Sylwia Ceglarska - – Członek Komisji

dokonała oceny zagród zgłoszonych do konkursu i wytypowała na szczeblu powiatowym następujące zagrody:


 

KATEGORIA: ZAGRODA ROLNICZA

I    miejsce

Ewa i Andrzej Tymoszczuk - TRUTNOWY

II   miejsce

Zofia i Tadeusz Zawolscy - SUCHY DĄB

III  miejsce

Krystyna i Jerzy Barto - ULKOWY

 

KATEGORIA: ZAGRODA NIEROLNICZA

I    miejsce

Zdzisława i Jacek Dulęba - LESZKOWY

II   miejsce

Jadwiga i Jan Koziara - SUCHY DĄB

III  miejsce

Danuta i Kazimierz Górscy - KOLNIKKATEGORIA: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ

I    miejsce

Sołtys wsi Antoni Ciunowicz - WIEŚ KOŹLINY

II   miejsce

Alicja Gwizdała - CEDRY MAŁE

III  miejsce

Sołtys wsi Rita Lewandowska - WIEŚ MIERZESZYN


Wieś Koźliny w kategorii najpiękniejsza wieś Powiatu Gdańskiego przechodzi do następnego etapu - wojewódzkiego.

Nagrody za drugie miejsca w kategorii zagroda rolnicza i nierolnicza zostaną wręczone podczas dożynek organizowanych w Osicach 14 września 2008 roku.