piekna_banner_gora


Uprzejmie informujemy, iż Uchwałą nr 282/31/11 z dnia 22.03.2011 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o rozpoczęciu Konkursu „Piękna Wieś 2011". Tegoroczny Konkurs organizowany jest w kategoriach „Wieś" oraz „Zagroda", a jego główną ideą jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi.

 

Organizatorami Konkursu „Piękna Wieś 2011" są: Województwo Pomorskie, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Współorganizatorami Konkursu „Piękna Wieś 2011" są natomiast urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Poprzez Konkurs Piękna Wieś chcemy promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki. Konkurs, zgodnie z założeniami Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego na lata 2010-2011, przyczyni się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W załączeniu przesyłamy regulamin Konkursu „Piękna Wieś 2011, z którym mogą się Państwo zapoznać także na portalu województwa pomorskiego - Wrota Pomorza www.wrotapomorza.pl oraz stronach internetowych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.pomorskie.ksow.pl i Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku www.podr.pl.

 

REGULAMIN konkursu

 

 

piekna_banner_dol