Zapraszamy sołectwa oraz zagrody z terenu gminy Suchy Dąb do udziału w Konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2022”. Jest to organizowany od 29 lat konkurs, w którym pomorskie wsie rywalizują o tytuł tej najpiękniejszej. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach „Najpiękniejsza Wieś” oraz „Najpiękniejsza Zagroda”.
Celem Konkursu jest:

- ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi,

- poprawa jakości życia na wsi,

- podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich,

- aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,

- identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

Ta jedyna, wybrana na najpiękniejszą pomorską wieś otrzyma 30 tys. złotych nagrody.

Wysokość nagród przedstawiać się będzie następująco:

Kategoria „Wieś”:
I miejsce otrzyma 30 000 zł,
II miejsce otrzyma 20 000 zł,
III miejsce otrzyma 10 000 zł
oraz maksymalnie 3 wyróżnienia po 3 000 zł każde;

Kategoria „Zagroda”:
I miejsce otrzyma 5 000 zł,
II miejsce otrzyma 4 000 zł,
III miejsce otrzyma 3 000 zł
oraz maksymalnie 3 wyróżnienia po 1 000 zł każde;

Łączna pula nagród w konkursie opiewa na kwotę to 84 tysięcy złotych.

Konkurs podzielony jest na trzy etapy: gminny, powiatowy i wojewódzki.

Do pobrania:

- Regulamin

- Formularz zgłoszenia, kategoria "Wieś"

- Kryteria oceny, kategoria "Wieś"

- Formularz zgłoszenia, kategoria "Zagroda"

- Kryteria oceny, kategoria "Zagroda"