W wyniku wyborów została wybrana na II kadencję MRG Suchy Dąb na lata 2018-2020. W jej skład wchodzą:

Nr okręgu wyborczego

Adres okręgu wyborczego i wybrani radni

Ilość mandatów

1

Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie

im. „Obrońców Westerplatte”

1 ) Adrjan Aniela

2 ) Chęcińska Marta

3 ) Kotarski Olaf

4 ) Kussauer Amelia

5 ) Misztal Nikola

6 ) Miśkiewicz Ewa

7 ) Sasnal Agata

7

2

Szkoła Podstawowa w Koźlinach

im. „Księdza Józefa Waląga”

1 ) Mazepa Kacper

2 ) Robakiewicz Piotr

3 ) Zdyb Milena

3

3

Gminna Biblioteka Publiczna w Suchym Dębie

1 ) Heinrich Patrycja

2 ) Pawłowicz Jan

2


W dniu 19.10.2018 roku nowo wybrani radni MRG Suchy Dąb poznali statut, prawa i obowiązki oraz zadania, które będą realizować w nowej kadencji. Złożyli również ślubowanie:

"Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zawsze zgodnie z prawem oraz w interesie młodzieży"


Młodzi radni wybrali również swoich reprezentantów:

Pawłowicz Jan Przewodniczący MRG,
Heinrich Patrycja Wiceprzewodnicząca MRG,
Misztal Nikola Sekretarz MRG.


Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja w składzie:

Kussauer Amelia – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej,
Kotarski Olaf,
Zdyb Milena.


Wśród zaproszonych gości obecni byli również:

Kamińska Barbara Wójt Gminy Suchy Dąb,
Górska Katarzyna Sekretarz Gminy,
Rokicka Izabela Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy,
Przemysław Dymarkowski Radny Gminy Suchy Dąb,
Król Henryka Radna Gminy Suchy Dąb.
Lewandowska Aleksandra dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie,
Ptach Sebastian dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie,
Wiśniewski Jerzy dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźlinach,
Jagielski Tomasz nauczyciel w SP w Suchym Dębie.

Młodzi radni pełni zapału i nowych pomysłów rozpoczęli pracę w nowej kadencji jako reprezentanci swoich kolegów i koleżanek.