W Szkole Podstawowej w Koźlinach dzieci radośnie uczciły Pierwszy Dzień Wiosny i pożegnały odchodzącą zimę. Rano pod opieką wychowawców uczniowie przygotowali „EKO-Marzanny”. Kukły można było wykonać, używając jedynie materiałów naturalnych takich jak drewno, słoma, papier i naturalny sznurek. Najpiękniejsza okazała się  Marzanna klasy III, ale pozostałe dzieła również były na wysokim poziomie.
Następnie wszystkie dzieci udały się na spacer ulicami Koźlin, gdzie z pomocą grzechotek i innych instrumentów wyganiały zimę z najbliższej okolicy. Finałem tej części było spalenie wszystkich kukieł w ognisku i ostateczne rozprawienie się z zimą.
Oczekiwanym punktem tego dnia była możliwość pochwalenia się swoimi talentami w konkursie "I ja mam talent". Wszyscy uczestnicy byli bardzo przejęci swym występem. Startowały pary, jak i soliści. Widzowie zobaczyli pokazy taneczne, recytacje, żarty oraz piosenki. Komisja skrupulatnie przyznawała punkty za występ (od 1 do 6) dla każdego uczestnika. Ostatecznie zwyciężyła para dziewcząt: Julia Kołodziej i Kinga Kot (w pokazie tanecznym). Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani przez Pana Dyrektora drobnym upominkiem. Pierwszy Dzień Wiosny minął bardzo miło i przyniósł wiele atrakcji i emocji.

Marcin Flizikowski