Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa...

wtedy proste – dziękuję – zawiera wszystko,

co chcemy wyrazić.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Grabinach-Zameczku

składa serdeczne podziękowania

sponsorom, rodzicom oraz wszystkim, którzy

okazali nam wsparcie podczas Pikniku Rodzinnego.