W ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” zakończono realizację inwestycji pn. ”Adaptacja budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.
Wykonano podjazd, schody oraz zamontowano drzwi wejściowe jak i wewnętrzne zgodnie z wszelkimi wymogami.
Inwestycja była współfinansowana (ok. 35,3%) z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych („PFRON”).
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia nastąpiła duża poprawa bezpieczeństwa w dotarciu do budynku. Ponadto umożliwiło to komfortowe poruszanie się osób niepełnosprawnych czy matek z małymi dziećmi, chcących skorzystać z usług medycznych.


/-/ Zdzisława Zawisza
z-ca wójta