W dniu 5 października 2018 r. Rada Gminy Suchy Dąb dała zielone światło Barbarze Kamińskiej Wójtowi Gminy na podjęcie działań w zakresie budowy kolektora żuławskiego, który będzie odprowadzał ścieki z gmin: Pszczółki, Suchy Dąb, Pruszcz Gdański i miasta Pruszcz Gdański do oczyszczalni ścieków „Wschód” w Gdańsku. Podpisanie listu intencyjnego nastąpiło w dniu 8 października 2018 r. po skanalizowaniu Aglomeracji Suchy Dąb do pełnego skanalizowania gminy pozostają miejscowości: Koźliny, Steblewo, Ostrowite i Wróblewo.