Dla  ludzi  za  wcześnie – dla Boga  w sam  raz
W czwartek 29 lipca 2010 roku  odszedł od nas zasłużony mieszkaniec naszej gminy

Barchan Ryszard
Śp. Ryszard Barchan

wychowawca wielu pokoleń młodzieży – nauczyciel-matematyk, działacz społeczny, radny II (1994-1998) i III kadencji (1998-2002), Przewodniczący Rady Gminy Suchy Dąb w latach 1998-2002.
Do końca pełnił funkcje: Prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prezesa Stowarzyszenia „Res Civilis Nostra” w Grabiny-Zameczek, którego był założycielem,  Prezesa Powiatowego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pruszczu Gdańskim.
W latach  1989 – 1990 aktywnie działał w Społecznym Komitecie Reaktywacji Gminy Suchy Dąb. W roku 1990 objął funkcję Przewodniczącego Komitetu. Był autorem wielu pism do najwyższych organów władzy państwowej. Jego działalność w Komitecie przyczyniła się do reaktywowania  Gminy Suchy Dąb. Po 15 latach, ta najstarsza na Żuławach Gdańskich Gmina, została reaktywowana i istnieje do dnia dzisiejszego.

Rysiu ! – dziękujemy Ci za to.
 
Byłeś  prawym , dobrym człowiekiem  i takim pozostaniesz w naszych sercach.
 
Cześć Twojej pamięci…
 
Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy,
koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy w Suchym Dębie.