W czwartek 9 września br. wojewoda pomorski Roman Zaborowski  uczestniczył w prezentacji technicznej technologii rekonstrukcji wałów przeciwpowodziowych. Pokaz, pod kierownictwem ekspertów z Politechniki Gdańskiej, rozpoczął się o godz. 10.00 na nieczynnym wale przeciwpowodziowym w miejscowości Steblewo – Giemlice. Tegoroczna powódź i rozmiar strat wyrządzonych przez wodę skłania do wskazania przyczyn takiego stanu rzeczy oraz opracowania sposobów zapobieżenia takim katastrofom w przyszłości.

- Jednymi z wielu przyczyn destrukcji wałów są problemy słabego podłoża pod ich korpusem, niejednorodność objętości oraz ich zniszczenia przez zwierzęta norne – twierdzą eksperci.
Pokaz technologii w warunkach naturalnych odbędzie się pod kierownictwem naukowym Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej. Do udziału w realizacji testu zaproszono konsorcjum składające się z trzech firm wykonawczych, które dysponując doświadczeniem wykonają test na próbnym odcinku istniejących wałów.
źródło: www.gdansk.uw.gov.pl