W terminie od dnia 1 września do 31 października 2010 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku na godz.24.00.
 
Zasady i sposób przeprowadzenia spisu reguluje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz.U.Nr 126, poz.1040).
 
Dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku w gminie Suchy Dąb utworzono dnia 22 maja 2010 roku Gminne Biuro Spisowe w składzie:
1. Sławomir Kaźmierski – Wójt Gminy – Gminny Komisarz Spisowy
2. Aleksandra Matusz – Sekretarz Gminy – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego - pełniąca funkcję Lidera Gminnego
3. Grażyna Holender – Inspektor- Członek Gminnego Biura Spisowego.
Na obszarze Gminy Suchy Dąb, powołanych zostanie dwóch rachmistrzów spisowych, którzy przy pomocy Gminnego Biura Spisowego przeprowadzą Powszechny Spis Rolny.
Spisem zostaną objęte m.in.:
1) ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego,
2) użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów, zwierzęta gospodarskie,
3) ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia,
4) zużycie nawozów,
5) pracujący w gospodarstwie rolnym,
6) struktura dochodów gospodarstwa rolnego, z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa,
7) metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko).
Podczas spisu rolnego nie będą stosowane formularze papierowe. Po raz pierwszy w spisie będzie użyty formularz elektroniczny. Rachmistrze spisowi zostaną wyposażeni w terminale mobilne z zainstalowanymi na nich aplikacjami spisowymi. Zbierane i gromadzone w ramach prac spisowych dane osobowe i dane indywidualne podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej, na zasadach określonych w art.10 ustawy o statystyce publicznej.  
Wszelkie informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2010 dostępne są na stronie GUS www.stat.gov.pl – Spisy Powszechne.
Stworzenie przychylnej atmosfery przez wszystkich uczestników spisu zarówno przez osoby spisywane jak i spisujące ułatwi nam wszystkim pracę i pozwoli na sprawne wywiązanie się z powierzonych ustawowo obowiązków.

Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego
Aleksandra Matusz
Materiał promujący Powszechny Spis Rolny:
Gazeta FAKT z dnia 31.08.2010 (PDF 3MB)