W związku z sygnałami zgłaszanymi do Centrum Poczty Regionalnego Przedstawiciela Handlowego w Gdańsku, w sprawie przypadków adresowania przez jednostki samorządu terytorialnego, przesyłek poleconych i przekazów pocztowych wspólnie na małżonków zamieszkujących pod tym samym adresem, uprzejmie informujemy co następuje.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 5 "Regulaminu Poczty polkiej z dnia 28 listopada 2007 roku - z późniejszymi zmianami), "nadawcą lub adresatem może być tylko jedna osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoci prawnej, ...". Czytaj dalej