Stowarzyszenie LGD „Osiczanie” od 01.IX.2008 roku realizuje projekt pod nazwą „Dla Przyszłych Pokoleń” dofinansowany ze środków programu „Działaj lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej w Pruszczu Gdańskim.

Projekt jest kontynuacją działań z lat 2007/2008.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dalsze działania mające na celu zebranie i utrwalenie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego – wspomnień ludzi, historii, rzeczy zapomnianych, dawnych, niezwykłych lub bliskich zapomnienia.

Celem projektu jest: integracja mieszkańców wokół działań projektu.

  • Ocalenie od zapomnienia przeżyć ludzi, których los rzucił po II wojnie światowej w ramach repatriacji do wsi Osice oraz autochtonów.

  • Upublicznienie i upowszechnienie zebranych przez młodzież wspomnień seniorów i historii Osic w formie wydanej książki na 700 lecie Osic.

  • Zorganizowanie wystawy zebranych pamiątek, dokumentów od seniorów w świetlicy wiejskiej w Osicach.

  • Zorganizowanie inscenizacji z udziałem dzieci i młodzieży dla seniorów i mieszkańców Osic oraz innych zainteresowanych.

           W dniu 14.09.2008 r. w ramach obchodów 700 lecia wsi Osice zorganizowano wystawę pamiątek i zdjęć seniorów przybyłych na te ziemie po zakończeniu II Wojny Światowej i autochtonów. Na te okoliczność wydrukowano pamiątkowe karty z najciekawszymi fragmentami - zabytkami Osic.

 

 

 

 

W ramach tejże uroczystości zebrała się cała społeczność wsi Osice na wspólnym festynie- zabawie.

           11 listopada w Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości w świetlicy wiejskiej w Osicach o godz. 14.00 odbędzie się przedstawienie pn „PAMIĘĆ O TYCH KTÓRYCH NIE MA”. Przedstawienie kierowane jest do Wszystkich mieszkańców Osic i ich rodzin, wystawiane przez dzieci i młodzież z Osic - uczniów Zespołu Szkół w Suchym Dębie pod kierownictwem Jolanty Dombrowskiej, Gabrieli Bokotko-Kussauer, Anny Dombrowskiej.

 


Koordynator projektu:

Jolanta Dombrowska