Projekt „Twórczy przedszkolak” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


GMINA SUCHY DĄB
z dniem 01.08.2009r. rozpoczęła realizację kolejnego projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet  IX-Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
Edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji
Poddziałanie 9.1.1-  Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

PROJEKT „TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK


potrwa do końca 2010 roku i jest realizowany w 5 punktach przedszkolnych na terenie Gminy Suchy Dąb, tj. Osicach, Steblewie, Koźlinach, Grabinach-Zameczku i Suchym Dębie.

 

Projekt adresowany jest do dzieci w wieku 2,5-5 lat z terenu Gminy Suchy Dąb.
W ramach działań uczestnicy projektu wezmą udział w:
- zajęciach z języka angielskiego,
- zajęciach rytmiczno-plastycznych
- zajęciach warsztatowych :malowanie na szkle, garncarstwo, wypiek chleba
- wycieczkach edukacyjnych
- zajęciach pn. „ Dziecko jako widz, słuchacz i aktor”
- zajęciach z pedagogiem dla dzieci i ich rodziców
- zajęciach z logopedą
- zajęciach pn. ”Cała gmina czyta dzieciom”
Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatnie materiały dydaktyczne do zajęć języka angielskiego (książki + płyta CD), pomoce teatralne, muzyczne, materiały plastyczno-techniczne niezbędne do zajęć dodatkowych. Ponadto każdy uczestnik otrzyma plecak i piórnik.

Udział w projekcie jest dla dzieci bezpłatny.

.