Projekt „Tworzymy punkty przedszkolne dla dzieci z Gminy Suchy Dąb” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

 

Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

Urząd Gminy Suchy Dąb z dniem 01 stycznia 2009r. rozpoczął realizację projektu.

Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2010r.

 

 Moje Przedszkole