W dniu 6 sierpnia 2012 r. rozpoczęto prace budowlane dla zadania "Przebudowa koryta rzeki Motława", a związane z ochroną przed powodzią. Prace rozpoczęto w Suchym Dębie od tzw. "Białego Mostu". Prace rozpoczęto od dołu rzeki i posuwać się będą w górę. Całość odcinka rzeki objętego pracami to ponad 19 km. Prac nie można było rozpocząć wcześniej ze względu na uwarunkowania środowiskowe (okresy lęgowe ptaków i tarło ryb), także aby można było prowadzić prace należy przesadzić rośliny, które znajdują się pod ochroną (grążel żółty i włosienicznik). Prace na terenie powiatu gdańskiego powinny zakończyć się w marcu roku przyszłego. Następnie rozpoczną się roboty na odcinku tczewskim. Koryto rzeki ma zostać przebudowane do listopada 2014 r., ale niewykluczone, że prace uda się zakończyć już w marcu 2014 r.

źródło: www.rzgw.gda.pl