za II półrocze 2008r.
od 01.09.2008 – do 30-09-2008r.
(pokój 17A)

  • faktury vat datowane od 01.03.2008 – 31.08.2008 powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych: CN 27101941 – CN 27101949

  • limit zwrotu podatku w 2008r. wynosić będzie: 73,10zł * ilość ha użytków rolnych

  • pieniądze wypłacane będą w dniach 3 – 30 listopada 2008r. (zależnie od wpływu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego)
{!jomcomment}