Podczas X Sesji Rady Gminy (26.06.2019)radni udzielili Wójt Henryce Król absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018, a także udzieli wotum zaufania na kolejny rok. Zaprzysiężono nowego Sołtysa Sołectwa Steblewo - Pana Marka Matusza, a także wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Kołodzieja.