• Przypominamy, że od tego roku wypełniony PIT-37 znajduje się na stronie podatki.gov.pl, gdzie można edytować swoje dane odnośnie zamieszkania, tak aby dochód z podatku PIT mógł zasilić budżet gminy, w której mieszkacie.
  • Wystarczy podać aktualny adres zamieszkania z terenu Gminy Suchy Dąb. Reszta dzieje się już automatycznie.
  • Zmiana adresu na deklaracji podatkowej nie skutkuje zmianą zameldowania.

 

rozlicz pit dla swojej gminy nj

 

szanowni panstwo

Początek roku to okres składania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego. Od tej pory ustawodawca daje Państwu możliwość wyboru, w jaki sposób rozliczymy swój zeszłoroczny dochód: składając deklarację samodzielnie, albo korzystając z usługi Twój e-PIT, w której mamy możliwość zmiany wszelkich danych, a sam PIT zostanie rozliczony automatycznie.

Niezależnie od formy rozliczenia, którą Państwo wybierzecie wypełniając w odpowiedni sposób swoją deklarację podatkową możecie wesprzeć swoją lokalną wspólnotę. Dalszy rozwój Gminy Suchy Dąb jest możliwy dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym jej los leży na sercu, jednak przede wszystkim jej Mieszkańców. Największym, corocznym wpływem do budżetu gminy są dochody z PIT, które Skarb Państwa przekazuje gminom według wypełnionych ze względu na miejsce zamieszkania deklaracji podatkowych. Dzięki nim gmina może rozwijać się, tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego, inwestować w drogi, oświetlenia, kanalizację, czy zaciągać zobowiązania długoterminowe. Obecna sytuacja finansowa naszej gminy jest bardzo trudna. Wierzę jednak, że przy zaangażowaniu Mieszkańców, Sołtysów, Radnych i całej lokalnej społeczności gminnej stopniowo nasze piękna gmina zacznie się rozwijać, a inwestycje, na które wszyscy Państwo czekają będą mogły być realizowane zgodnie z planami.

Zwracam się do Państwa, Mieszkańców z ogromną prośbą o wypełnienie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2018 z podaniem miejsca zamieszkania w Gminie Suchy Dąb. Takie wypełnienie deklaracji nie niesie za sobą żadnych zmian w kwestii zameldowania, a będzie ogromnym wsparciem dla dalszego rozwoju Gminy Suchy Dąb. Z całego serca wierzę, że Wspólnie będziemy budować piękną i bogatą Gminę.

z wyrazami szacunku  

podpis wojt HK
WZÓR
pit-37 WZÓR