Oprócz wprowadzenia dodatkowego kursu, o którym informowaliśmy, dzisiaj odbyły się kilkugodzinne rozmowy Wójt Gminy Henryki Król z dyrekcją firmy Arriva, które zakończyły się porozumieniem w sprawie uruchomienia dodatkowych kursów dla Gminy Suchy Dąb. Dokładny rozkład z nowymi kursami pojawi się po feriach zimowych.