Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 15 maja 2015 r.
 
Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.
 
Organizatorami konkursu Piękna Wieś Pomorska 2015 są:
     Samorząd Województwa Pomorskiego
     Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
 
Współorganizatorami są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.
 
Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
 
Karty zgłoszeń należy składać do 15 maja 2015 r.
 
Oceny dokonują komisje:

  • gminne – powołane przez wójta, burmistrza gminy, które do 15 czerwca 2015 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 15 lipca 2015 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 15 września 2015 r.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędą się nie później niż 30 października 2015 r.
 
Do pobrania:
     regulamin konkursu
     karta zgłoszenia
     kryteria oceny