Rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży z terenu naszej gminy. Są one dedykowane dla uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w grupach według potrzeb ściśle skorelowanych z zakresem wiedzy języka angielskiego przewidzianym na egzaminach ósmoklasisty. Lektorem jest w pełni wykwalifikowana, pełna entuzjazmu, osoba z ogromnym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą – doświadczony native speaker - Omar El-Behiry.

 

Zajęcia:

Szkoła podstawowa w Koźlinach - piątki: 13:30-14:30 (grupa uczniów z klasy VII) oraz 14:35-15:35 (grupa uczniów z klasy VIII)

Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie -soboty: 10:00-11:00 (grupa uczniów z klasy VII) oraz 11:15-12:15 (grupa uczniów z klasy VIII)

Uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej

Opłata: 5 pierwszych lekcji - bezpłatnie, kolejne zajęcia - 30 zł /h ( 15 zł - uczeń, 50% dofinansowania z gminy) 

Czas trwania zajęć: 1 x w tygodniu po 60 min.

angielski