W dniu wczorajszym, 1 grudnia 2014 r. o godzinie 14:00, w Sali Obrad Urzędu Gminy w Suchym Dębie rozpoczęła się I Sesja VII Kadencji Rady Gminy Suchy Dąb.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej - Aleksandra Matusz wręczyła Radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie członkowie nowej rady (oprócz nieobecnej Henryki Król) złożyli ślubowanie i dokonali wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Zgłoszono dwóch kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy: Radna Joanna Watkowska zgłosiła kandydaturę Radnego Jana Heś i Radna Lucyna Borodzicz zgłosiła kandydaturę Radnej Jolanty Dombrowskiej. W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy Suchy Dąb został wybrany Radny Jan Heś.
O funkcję Wiceprzewodniczącego zabiegały dwie radne: zgłoszona przez  Radną Annę Marcinkowską - Radna Małgorzata Cyra oraz zgłoszona przez Radną Lucynę Borodzicz - Radna Jolanta Dombrowska. W głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Suchy Dąb została wybrana Radna Małgorzata Cyra.