Adam Mickiewicz urodził się w Nowogródku w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Poeta i piewca polskości w swoich utworach opisywał piękno krajobrazu i polskich obyczajów m.in. w „Panu Tadeuszu” i Dziadach”. W Polsce i Europie jest wiele miejsce i pamiątek związanych z poetą. Uczniowie z Zespołu Szkół w Suchym Dębie niektóre z nich odwiedzili.

    Podczas wizyty w Warszawie (25-26 listopada) 2016 roku uczniowie zobaczyli pomnik wieszcza usytuowany przy Krakowskim Przedmieściu. Był on miejscem licznych wydarzeń historycznych m.in. w marcu 1968 roku protestowali przy nim studenci po zdjęciu z afisza przedstawienia „Dziady”.

     W dniach 7-9 maja 2017 podczas wizyty w Wilnie na Litwie, uczniowie zobaczyli pomnik Adama Mickiewicza, miejsce które poeta opisał jako celę Konrada, muzeum mistrza i ostatnią stancję w Wilnie w której pomieszkiwał Adam Mickiewicz.

     19 maja 2017 roku podczas wycieczki do Krakowa gimnazjaliści spacerując po rynku zauważyli pomnik Adama Mickiewicza. Popularny Adaś poddany został zabiegom konserwatorsko-oczyszczającym, po których będzie cieszył nie tylko turystów, ale również Krakusów.

     Na Wawelu w krypcie poetów zostały złożone szczątki Adama Mickiewicza.

     Ta eskapada po Polsce i Europie ukazała młodzieży rolę i znaczenie twórczości Adama Mickiewicza dla polskiej i nie tylko literatury.

25-26 listopada 2016 roku - Warszawa wycieczka Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb,

7-9 maja 2017 roku - Suwałki, Troki, Wilno wycieczka szkolna ZS w Suchym Dębie,

19 maja 2017 roku – Kraków wycieczka Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb.