Uczniowie klasy pierwszej Zespołu Szkół w Suchym Dębie – Szkoły Podstawowej im. „Obrońców Westerplatte” podobnie jak ich rówieśnicy przeżywają bardzo mocno swoje pierwsze dni w murach szkoły.

Wyjątkowym momentem jest również ślubowanie i włączenie młodego człowieka do szkolnej społeczności. Uczniowie klasy pierwszej z Suchego Dębu udali się na tę uroczystość na Westerplatte. To miejsce bohaterskiej obrony majora Sucharskiego, kapitana Dąbrowskiego i ich dzielnych żołnierzy. Pierwszoklasiści bardzo przeżywali tę podniosłą uroczystość. Towarzyszyli im w tym dniu rodzice, wychowawca, koledzy i koleżanki. Aleksandra Lewandowska dyrektor ZS w Suchym Dębie przypomniała historię patrona szkoły i zwróciła uwagę na wartości jakim byli wierni obrońcy tego półwyspu: wierność, honor i odwaga. Również w dniu dzisiejszym są one potrzebne młodym ludziom w życiu codzienny. Dyrektor szkoły  życzyła wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom szkolnych sukcesów i satysfakcji z nauki.
Uczniów do uroczystości na Westerplatte przygotowała wychowawczy: Dorota Sudenis.

Uroczystość na Westerplatte odbyła się 22 września 2016. Fotografie wykonali Magdalena i Przemysław Dymarkowscy.

Uczniami klasy I są: Cichowicz Kinga, Ciołek Oliwia, Cyra Natalia, Dymarkowska Natalia, Gromowska Natalia, Jankowska Oliwia, Leśkiewicz Kinga, Miszewska Daria, Pruchniewicz Nina, Radzymirska Lena, Skłodowska Nina, Stępniewska Anna, Szumarski Igor.