Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół w Suchym Dębie – Szkoły Podstawowej im. „Obrońców Westerplatte” podobnie jak ich rówieśnicy przeżywają bardzo mocno swoje pierwsze dni w murach szkoły.

Nowi koledzy i nauczyciele starają się im pomóc w tym pierwszym okresie szkolnego życia. Wyjątkowym momentem jest również ślubowanie i włączenie młodego człowieka do szkolnej społeczności. Uczniowie klas pierwszych z Suchego Dębu udali się na tę uroczystość na Westerplatte. To miejsce bohaterskiej obrony majora Sucharskiego, kapitana Dąbrowskiego i ich dzielnych żołnierzy. Pierwszoklasiści bardzo przeżywali tę podniosłą uroczystość. Towarzyszyli im w tym dniu rodzice, wychowawcy, koledzy i koleżanki. Aleksandra Lewandowska dyrektor ZS w Suchym Dębie przypomniała historię patrona szkoły i zwróciła uwagę na wartości jakim byli wierni obrońcy tego półwyspu: wierność, honor i odwaga. Również w dniu dzisiejszym są one potrzebne młodym ludziom w życiu codzienny. Barbara Kamińska wójt gminy Suchy Dąb  życzyła wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom szkolnych sukcesów i satysfakcji z nauki.
Uczniów do uroczystości na Westerplatte przygotowały wychowawczynie: Katarzyna Orzechowska i Magdalena Dymarkowska.