p. ANTONI CIUNOWICZ

sołtys wsi Koźliny


 

W maju br. ogłosiliśmy I edycję konkursu „Sołtys Roku 2008 Gminy Suchy Dąb”. Jego celem jest promocja aktywnych sołtysów działających na rzecz społeczności lokalnej.

Do konkursu zostali zgłoszeni wszyscy nasi sołtysi. W głosowaniu wzięło udział 588 osób co stanowi ok.15% naszej społeczności, a każdy z mieszkańców mógł oddać tylko jeden głos. Nagrodą w konkursie jest puchar przechodni, na którym zarówno w tym roku jak i w każdym kolejnym wygrawerowane jest nazwisko zwycięzcy oraz nagroda rzeczowa. Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie, jak i również serdecznie dziękujemy redakcji „Twoja Gazeta” za pomoc w promocji konkursu. Ponadto redakcja gazety ufundowała także nagrody w tym konkursie. Puchar dla Sołtysa Roku 2008 oraz bilety do Teatru Wybrzeża, Pizzerii „Milano” oraz do Clubu 80.
Laureatem konkursu jest p. Antoni Ciunowicz, sołtys wsi Koźliny.

Ponadto wg regulaminu konkursu „Sołtys Roku 2008” spośród głosujących została wylosowana 1 osoba, która otrzymała nagrodę ufundowaną przez Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Dąb p. Jarosława Dutkowskiego, osobą nagrodzoną jest p. BARBARA LESZCZYŃSKA z Wróblewa.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.


Zdzisława Zawisza
z-ca wójta