Już drugi rok szkolny, z inicjatywy dyrektora szkoły, grupa kilkunastu uczniów z kl. III-VII Szkoły Podstawowej w Koźlinach uczestniczy w cyklicznych zajęciach, zorganizowanych w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni – w ramach Polskiej Akademii Dzieci. Wykłady Małego i Dużego Naukowca to seria wykładów skierowanych do dzieci, gdzie mali i dorośli prelegenci prezentują wybrane tematy, udowodniając, że nauka jest dla każdego i może być przekazywana ciekawie na wiele różnych sposobów. Ich myślą przewodnią jest pobudzanie wyobraźni i dziecięcej kreatywności.

Dnia 12.01.2018 r. Szkoła Podstawowa w Koźlinach została wyróżniona możliwością poprowadzenia wykładu przez Małego Naukowca. Uczeń z klasy VI – Maxym Joffers świetnie omówił temat „Osobliwości Holandii” na podstawie prezentacji, przygotowanej pod opieką nauczyciela przyrody Arkadiusza Chodery. Maxym wykorzystał własne doświadczenia, przeżycia i zdjęcia z podróży rodzinnych. W tym dniu także inni Mali Naukowcy - Natalia Stachowiak i Weronika Sikora, uczennice SP Nr 47 w Gdyni, przedstawiły zagadnienie „Czy na pustyni istnieje życie?”. Natomiast Dorosły Naukowiec – inżynier fizyki Agnieszka Krasnowska, absolwentka Politechniki Gdańskiej, w wykładzie pt. „Dogonić kometę” opowiedziała małym studentom o misji Rosetta. Po wykładach dzieci zawsze mają możliwość osobistego zadawania pytań skierowanych do prelegentów.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Uczniowie mają okazję poczuć się jak prawdziwi studenci, gdyż dysponują specjalnym indeksem, w którym gromadzą zaliczenia z wykładów. Na zakończenie roku otrzymują dyplomy Polskiej Akademii Dzieci.

Jerzy Wiśniewski