W Zespole Szkół w Suchym Dębie odbyło się spotkanie autorskie z dr Danielem Czerwińskim pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku. Autor stworzył dzieło pt. „Pierwsza dekada – aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945 – 1956”. Twórca opowiedział o badaniach i procesie powstawania książki. Zebranej publiczności przybliżył historię Urzędu Bezpieczeństwa, cele i główne zadania. Przedstawił ludzi którzy kierowali, a także pracowali w aparacie represji w czasach PRL. Daniel Czerwiński omówił także strukturę i zadania UB na terenie powiatu gdańskiego i gminy Suchy Dąb. Autor odpowiadał również na pytania publiczności i prezentował swoje wyniki badań na temat aparatu bezpieczeństwa na terenie naszego województwa w pierwszych latach po II wojnie światowej. Zebrana publiczność brawami podziękował za spotkanie i powstałą książkę.

Należy nadmienić, że autor dr Danie Czerwiński jest mieszkańcem gminy Suchy Dąb.

Podczas spotkanie obecni byli:

Barbara Kamińska wójt gminy Suchy Dąb,

Agnieszka Księżak dyrektor Gminnej Biblioteki w Suchym Dębie,

Aleksandra Lewandowska dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie,

Lucyna Borodzicz radna gminy Suchy Dąb,

Henryka Król radna gminy Suchy Dąb.

Spotkanie została przygotowane i zorganizowane dzięki współpracy:

Gminnej Biblioteki w Suchym Dębie,

Zespołu Szkół w Suchym Dębie,

Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku.