Uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Suchym Dębie odwiedził Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Spotkanie odbyło się w ramach II Gdańskiego Tygodnia Demokracji. Celem wizyty było przybliżenie zasad ustroju demokratycznego oraz jego znaczenia we współczesnym świecie. Prezydent Gdańska przedstawił młodzieży historię, zalety i wady demokracji. Podczas dyskusji uczniowie pytali o pracę samorządu gdańskiego, rolę prezydenta miasta, funkcjonowanie szkół oraz zarobki włodarzy Gdańska. Ta lekcja samorządności poprowadzona przez gościa z Gdańska przybliżyła naszym uczniom wiele stron demokracji- powiedziała Aleksandra Lewandowska dyrektor SP w Suchym Dębie. Światły i świadomy swoich praw i obowiązków obywatel to wielki skarb we współczesnym świecie – podsumowała Barbara Kamińska wójt gminy Suchy Dąb.


W spotkaniu uczestniczyli:

uczniowie Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Suchym Dębie,

uczniowie Szkoły Podstawowej w Koźlinach,

Młodzieżowa Rada Gminy Suchy Dąb.

Gośćmi spotkani byli również:

Barbara Kamińska wójt gminy Suchy Dąb,

Aleksandra Lewandowska dyrektor Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Suchym Dębie,

Jerzy Wiśniewski dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźlinach.