W świetlicy w Steblewie miał miejsce wieczór autorski księdza Krzysztofa Zdrojewskiego. Autor jest proboszczem parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Koźlinach. Spotkanie rozpoczęła Agnieszka Księżak dyrektor Gminnej Biblioteki w Suchym Dębie, która przypomniała życiorys i działalność bohatera wieczoru. Ksiądz Krzysztof jest autorem tomiku poezji pt. „Bez aranżacji” w którym zebrał część swoich poetyckich utworów. Autor opowiedział zebranym o swoich początkach, inspiracjach i przemyśleniach dotyczących poezji.

Słowo jest sztuką dawania siebie innym i dlatego zbieranie i spisywanie myśli może być pasją podobną do obcowania z majestatem gór. W takiej perspektywie poezja staje się znamiennym sposobem wyrazu i osobliwym kluczem życia, ponieważ:
wie czym jest odpowiedniość
i czym odpowiedzialność
zgłębia – co znaczy
być we własnym słowie
aby być przez słowo”.

Napisał autor w wstępie swojego tomiku.
Wszyscy zebrani otrzymali egzemplarze poezji księdza Krzysztofa Zdrojewskiego, które wydało wydawnictwo „Bernardinum” z Pelplina.
Wśród zaproszonych gości byli: Ksiądz Kanonik Janusz Mathea, Barbara Kamińska wójt gminy Suchy Dąb, Katarzyna Górska z-ca wójta gminy Suchy Dąb, Jan Heś Przewodniczący Rady Gminy Suchy Dąb, Aleksandra Lewandowska dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie, Agnieszka Księżak dyrektor Gminnej Biblioteki w Suchym Dębie, radni, parafianie, mieszkańcy gminy Suchy Dąb i powiatu gdańskiego oraz miłośnicy słowa pisanego.
Spotkanie zostało przygotowane przez Radę Sołecką Steblewa z sołtysem Szymonem Baryłką, Gminną Bibliotekę w Suchym Dębie i Radne Gminy Suchy Dąb Henrykę Król i Barbarę Weiher.