W dniu 20 grudnia 2013 r. Pani Wójt Barbara Kamińska wraz ze  Św. Mikołajem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, wręczyła dzieciom gwiazdkowe upominki.

Możliwość spotkania  dzieci  ze Świętym Mikołajem powstała dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Inicjatyw lokalnych Res Civilis Nostra Grabiny-Zameczek, przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.

Wszystkim, którzy przyczynili się do radości naszych dzieci serdecznie dziękuję, życzę zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Mira Dombrowska
Kierownik GOPS