Gminna Komisja w składzie: Zdzisława Zawisza, Aleksandra Benedykt, Elżbieta Pylińska zadecydowała, że w tym roku reprezentantem naszej Gminy w konkursie „Piękna Wieś 2009”, w kategorii „Wieś” - jest miejscowość  Steblewo.
Do konkursu mogą być typowane tylko te wsie, w których nie ma siedziby urzędu Gminy. Ponadto nie mogą także stratować te osady, które w poprzednich latach były zwycięzcami pierwszych miejsc.

Jak co roku jury bierze pod uwagę:

  • Ogólną estetykę wsi i poszczególnych posesji,
  • Stan chodników i dróg komunikacyjnych do zagród,
  • Ochronę i pielęgnację dziedzictwa kulturowego; stan zabytków, estetykę miejsc służących do rekreacji,
  • Ochronę środowiska; zorganizowany wywóz śmieci, kanalizacja
  • Program rozwoju wsi i zaangażowanie społeczeństwa w jego realizację.

W kategorii „Zagroda nierolnicza” przedstawicielem naszej Gminy będą
Państwo Danuta i Jan Łuccy z Koźlin.
W kategorii „Zagroda rolnicza”  reprezentantem naszej Gminy będą
Państwo Dorota i Ryszard Benedykowie z Wróblewa.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września br.

Życzymy mieszkańcom biorących udział w konkursie wytrwałości i sukcesu w dążeniu do celu.

Więcej informacji na:
www.wrotapomorza.pl/pl/

Regulamin w kategorii "Wieś"
Regulamin w kategoriach "Zagroda rolnicza" i "Zagroda nierolnicza"

/-/Zdzisława Zawisza
z-ca Wójta