OSP

21 listopada br. w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie odbyło się spotkanie Wójta Henryki Król z Jarosławem Dutkowskim Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, która funkcjonuje na terenie Gminy Suchy Dąb.

– Spotkanie zostało zorganizowane w celu podpisania umowy pomiędzy Gminą Suchy Dąb, a jednostką ochotniczej straży pożarnej. Podpisana umowa określa realizację zadań przez jednostkę OSP i Gminy Suchy Dąb w kontekście ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. 

Gmina jest zobowiązana do zawarcia umowy z jednostką OSP działająca na jej terenie na podstawie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490).

– Spotkanie było również okazją do omówienia bieżących potrzeb naszych druhów, realizowanych działań na rzecz społeczności lokalnej oraz przyszłych inwestycji gminnych, m.in. budowy remizy strażackiej – dodaje Wójt Henryka Król.