Pani Barbara Kamińska Wójt Gminy Suchy Dąb przyznała kolejne stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb, na podstawie uchwały Nr 0007.XXXV.228.2017 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r., poz. 4243).

Stypendium za wyniki w nauce otrzymali:

 1. Maksymilian Frąckowiak - uczeń kl. III Gimnazjum w Szkole Podstawowej  w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
 2. Natalia Gdula - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
 3. Aleksandra Grzebińska - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
 4. Rafał Holc - uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
 5. Magdalena Maciejczyk - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
 6. Igor Miłuch - uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
 7. Ewa Miśkiewicz - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
 8. Maja Komorowska - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
 9. Amelia Kussauer - uczennica kl. II Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
 10. Karolina Kussauer - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
 11. Jan Pawłowicz - uczeń kl. III Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018.

 

Stypendium za wybitne osiągnięcia otrzymali:

 1. Karolina Grzebińska - uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
 2. Rafał Holc - uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
 3. Magdalena Maciejczyk - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
 4. Kacper Mazurowski - uczeń kl. V Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018.

Wszystkim wymienionym uczniom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

{!jomcomment}