18 kwietnia 2009r. odbył się w Żukowie VI Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Reprezentantem Powiatu Gdańskiego, a zarazem Gminy Suchy Dąb było Koło Gospodyń Wiejskich z Krzywego Koła pod przewodnictwem p. Joanny Zawadzkiej. Należy nadmienić, że było to pierwsze uczestnictwo przedstawicielek KGW z naszej Gminy i już tak ogromny sukces.
Podczas turnieju 16 Kół Gospodyń  Wiejskich z terenu naszego województwa rywalizowało w następujących kategoriach:
- „Produkt tradycyjny pochodzenia zwierzęcego”
- „Moja miejscowość w starej fotografii”
- „Baśń/legenda o mojej wsi”
- „Bezpieczny roboczy strój w rolnictwie”
- „Wakacje u mojej babci”
Dodatkowo należało w sposób staranny i pomysłowy zaprezentować swoje stoisko. Nasze panie z Krzywe Koła jak zawsze stanęły na wysokości zadania i zrobiły to wspaniale, czego dowodem byli zacni goście odwiedzający stoisko.
I tak m.in.: Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego, Kazimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Michał Owczarczak - Wice wojewoda Pomorski, Andrzej Grzyb - senator RP, Jan Kulas - poseł RP.
KGW Krzywe Koło było bez konkurencyjne w kategorii „Produkt tradycyjny pochodzenia zwierzęcego”, zajmując I miejsce. „Szynka dębowa” nie miała sobie równych zarówno pod względem smakowym jak i estetycznym.
Poniżej prezentujemy produkty przygotowane przez pozostałe KGW.
Pani Joanna Zawadzka jako przewodnicząca KGW odebrała puchar ufundowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z rąk wiceministra Kazimierza Plocke.
Ponadto KGW Krzywe Koło zostało nagrodzone praktycznymi prezentami ufundowanymi przez Marszałka Województwa Pomorskiego,  Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Spółdzielczy w Tczewie, Bank Spółdzielczy w Sztumie oraz firmę DAX COSMETICS i firmę KURT KÖNIG.
Tak zaprezentowano wieś Krzywe Koło w starej fotografii. Zaprezentowane fotografie wymagały ogromu pracy i poświęcenia, ale przede wszystkim pomysłowości i poczucia estetyki.
Legenda o mojej wsi zrobiła duże wrażenie, dzięki paniom, które doskonale potrafiły wcielić się w swoje role.
W kategorii bezpieczny strój w rolnictwie pomysłowość naszych pań przerosła wszelkie oczekiwania. Należy dodać, że rekwizyt w postaci spryskiwacza został zrobiony z surowców wtórnych.
Ostatnią kategorią, w której zaprezentowało się  KGW Krzywe Koło była scenka pt. „Wakacje u mojej babci”, w tym przypadku była to rozmowa telefoniczna pomiędzy babcią a wnuczką. Zdjęcia niestety nie oddadzą wrażeń i emocji jakie były podczas oglądania i słuchania tej rozmowy. Jedno jest pewne, panie przygotowały się w sposób perfekcyjny.
Publiczność dopisała i wszyscy z zainteresowaniem oglądali poczynania pań z 16 Kół Gospodyń Wiejskich. Naszym paniom kibicowali mieszkańcy naszej Gminy na czele z przedstawicielami Rady Gminy jak i z władzami Gminy.
Panie z KGW Krzywe Koło zaangażowane w przygotowania do turnieju to:
Joanna Zawadzka, Grażyna Patrzałek, Wioletta Maciejczyk, Iwony Kuna, Małgorzata Kujawiak, Karina Kusio, Anna Łoniewska, Agnieszka Skwarek-Skwarczyńska, Anna Patrzałek, Elżbieta Binięda, Małgorzata Cyra, Irena Kusio, Krystyna Matusz, Paulina Matusz.
Panie włożyły ogrom pracy, czasu i przede wszystkim serca w to przedsięwzięcie, czego efekty można było oglądać podczas turnieju.
Wszystkim paniom serdecznie gratulujemy sukcesu, dziękujemy z zaangażowanie i wspaniałe reprezentowanie naszej Gminy na turnieju. Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów zarówno w pracy zawodowej jaki i w pracy społecznej.
/-/ Zdzisława Zawisza
z-ca wójta