W związku z kontynuacją tradycji dziedzictwa kulinarnego naszego regionu już po raz kolejny został zorganizowany IV Wojewódzki Przegląd pn. „Pomorski Stół Bożonarodzeniowy’’ w Starym Polu. Organizatorem imprezy był Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
Przedmiotem przeglądu były tradycyjne potrawy bożonarodzeniowe. Natomiast celem przeglądu były m.in.:

-promocja rodzinnego folkloru,
-integracja społeczności lokalnej i wymiana doświadczeń,
-wyszukiwanie produktów w celu poszerzenia listy produktów tradycyjnych woj. Pomorskiego,
-pobudzenie aktywności społeczeństwa wiejskiego w zakresie kultywowania tradycji ludowej, obyczajów czy sztuki ludowej.

Po raz kolejny przedstawicielkami naszej Gminy były panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Krzywego Koła na czele z przewodniczącą p. Joanną Zawadzką. Panie przygotowały wyśmienite, tradycyjne potrawy bożonarodzeniowe wraz z całą dekoracją prezentowanego stołu.

 

Swój przeogromny wkład pracy w to przedsięwzięcie włożyły panie: Katarzyna Matusz, Iwona Kuna, Bożena Patrzałek, Wioletta Maciejczyk, Małgorzata Cyra, Wiesława Kopania, Grażyna Patrzałek, Irena Kusio, Krystyna Matusz i Joanna Zawadzka.
Nagrodą za udział w prezentacji oprócz pamiątkowych dyplomów były nagrody rzeczowe.
Wszystkim paniom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów na niwie pracy społecznej.

/-/ Zdzisława Zawisza
z-ca wójta