W Szkole Podstawowej w Suchym Dębie kultywuje się i podtrzymuje zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Podczas apelu uczniowie przypomnieli obyczaje świąteczne, a także ich przeszłość. Wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem czy sianko pod obrusem to piękne polskie zwyczaje, które warto kultywować i podtrzymywać wśród młodego pokolenia – powiedziała Natalia Kozłowska nauczycielka w SP w Suchym Dębie i organizatorka uroczystości. W dzisiejszych czasach, w których gonimy za wieloma materialnymi rzeczami warto na chwilę zadumy i refleksji nad sensem najważniejszych wartości – dodał Sebastian Ptach dyrektor placówki.
Szkolną uroczystość przygotowali uczniowie i rodzice wraz z nauczycielami Kariną Jędrzejowską, Natalią Kozłowską, Wioletą Makowską, Pauliną Skrzyńską, Moniką Tarasiuk.