Pod Honorowym Patronatem sołtysa Marka Pawłowskiego

Jesienne wiatry sprzyjają puszczaniu latawców. Takie hasło towarzyszyło uczniom podczas zawodów, które zostały przeprowadzone w dniu 24 września br. Wszyscy uczestnicy zmagań przygotowali swoje prace starannie i dokładnie. Wielu uczniom w wykonaniu ich latawców pomagali rodzice i rodzeństwo. Ich trud został nagrodzony wysokimi lotami ich dzieł. Najdłużej w powietrzu utrzymał się latawiec ucznia z klasy IV b, a najwyższej poszybowała praca uczennicy z klasy IV a i jej mamy. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali  nagrody i upominki. Zostały one zakupione dzięki sponsorom:  Radzie Sołeckiej w Suchym Dębie, Firmie  Wikliniarskiej VITPOL z Steblewa i Hotelowi „Willa Litarion” w Gdańsku.