W dniu 31 stycznia 2019 r. w Krynicy Morskiej odbyło się szkolenie radnych.

Tematem szkolenia były min. prawa i obowiązki radnych w nowej kadencji.

Prelegentem był: Maciej Kiełbus, prawnik w dziale prawa administracyjnego.