W dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Osicach na prośbę mieszkańców odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadzili wykwalifikowani i doświadczeni strażacy i sanitariusze przy pomocy specjalistycznego sprzętu medycznego.
Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których jesteśmy świadkami czy też bierzemy czynny udział. Nie możemy być bezradni i obojętnie przejść obok kiedy udzielenie pierwszej pomocy może uratować komuś życie!
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci jak i dorosłych.